Mourning Drum Circle จังหวะความเศร้าแด่พระเจ้าแผ่นดิน

1…2…3…4…ตึ่ง ตะตึ่ง ตึ่ง! เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กิ๊กได้มีโอกาสไปร่วมงาน Drum Circle ที่โรงแรม Zenith Sukhumvit จัดโดยทีมงานจากร้านย่งเส็ง หนึ่งในร้านขายเพอร์คัสชั่นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยมีคุณ John Fitzgerald ซึ่งเป็น Endorser จากแบรนด์ REMO เป็นคนนำ Drum Circle

FOOFOO

November 3, 2016